poniedziałek, 18 grudnia 2017

BG: Przymiotniki

Dzisiaj przedstawiam najważniejsze informacje o przymiotnikach.

Przymiotniki w języku bułgarskim, podobnie jak w polskim, mogą mieć różne końcówki, np. -ат, -ив, -ист, -ав, -ски, -ен itd. Występują w trzech rodzajach i dwóch liczbach. Ponadto występują z rodzajnikiem. 

W rodzaju żeńskim końcówką przymiotnika jest -a, w rodzaju nijakim -o lub rzadko -e, a w liczbie mnogiej , np.
брадат, брадата, брадато, брадати (brodaty)
мързелив, мързелива, мързеливо, мързеливи (leniwy)
златист, златиста, златисто, златисти (złocisty)
глупав, глупава, глупаво, глупави (głupi)
приятелски, приятелска, приятелско, приятелски (przyjacielski)
човешки, човешка, човешко, човешки (ludzki)
външен, външна, външно, външни (zewnętrzny)
езиков, езикова, езиково, езикови (językowy)
овчи, овча, овче/овчо, овчи (owczy)
театрален, театрална, театрално, театрални (teatralny)
емоционален, емоционална, емоционално, емоционални (emocjonalny)

Bardzo duża część rzeczowników, które w rodzaju męskim zawierają w ostatniej sylabie -е- lub -ъ-, tracą je w pozostałych formach, np.
грозен: грозна, грозно, грозни (brzydki)
беден: бедна, бедно, бедни (biedny)
добър: добра, добро, добри (dobry)

Nie zawsze jednak tak jest, np.
зелен: зелена, зелено, зелени (zielony)
особен: особена, особено, особени (osobliwy, szczególny)

Większość rzeczowników, które w rodzaju męskim są zakończone na -нен, w pozostałych formach mają podwójne -нн-, np.
военен: военна, военно, военни (wojenny)
есенен: есенна, есенно, есенни (jesienny)

Nie jest tak jednak zawsze, np.
копринен: копринена, копринено, копринени (jedwabny)
сатенен: сатенена, сатенено, сатенени (satynowy)


Stopniowanie przymiotników

W stopniu wyższym przymiotniki otrzymują przedrostek по-, który łączy się za pomocą łącznika. W stopniu najwyższym dodawanym przyrostkiem jest най-, np.
весел – по-весел – най-весел
широк – по-широк – най-широк


Przymiotnik z rodzajnikiem

W języku bułgarskim przymiotnik, który określa rzeczownik zawsze występuje przed rzeczownikiem. I to do niego dołączany jest rodzajnik.

Приятелката на Милена учи полски. - Przyjaciółka Mileny uczy się polskiego.
Най-добрата приятелка на Милена учи полски. - Najlepsza przyjaciółka Mileny uczy się polskiego.

Poniższe zdania są błędne!
Най-добрата приятелката на Милена учи полски.
Най-добра приятелката на Милена учи полски.

W rodzaju męskim występują formy pełne i niepełne, tak samo jak w przypadku rzeczownika. O rodzajniku przeczytacie także tutaj.

l.poj. r.m.

хубавия
грозния
копринения
добрия
градския
хубавият
грозният
коприненият
добрият
градският
l.poj. r.ż.

хубавата
грозната
копринената
добрата
градската
l.poj. r.n.

хубавото
грозното
коприненото
доброто
градското
l.mn.

хубавите
грозните
копринените
добрите
градскитеBrak komentarzy:

Prześlij komentarz