ALBAŃSKI

Spis treści 

O JĘZYKU ALBAŃSKIM OGÓLNIE 
Alfabet i wymowa

FONETYKA 
Alfabet i wymowa

GRAMATYKA 

czasownik
Odmiana czasowników "być" i "mieć"
Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym
"Po shkoj" - albański Present Continuous
Czas przyszły i formy teraźniejsze trybu łączącego
Strona bierno-zwrotna
Tryb rozkazujący 
Konstrukcja z "ka"

rzeczownik 
Rodzaj rzeczownika i kategoria określoności
Liczba mnoga rzeczownika
Kilka słów o użyciu formy określonej i nieokreślonej
Ogólnie o albańskich przypadkach. Mianownik
Biernik
Celownik
Dopełniacz i odmiana rodzajnika prepozytywnego
Ablatiw

przymiotnik

liczebnik  

zaimek 
Zaimki osobowe
Zaimki osobowe w ablatiwie 

przyimek
Przyimki łączące się z biernikiem
Przyimki łączące się z ablatiwem

SŁOWNICTWO 

słownictwo z FB
wrzesień i październik 2013
listopad 2013
grudzień 2013
styczeń i luty 2014

grupy tematyczne  
Powitania i pożegnania
Rodzina i krewni
Części ciała
Owoce, warzywa, zioła i przyprawy
Dni tygodnia, miesiące i pory roku
Liczby
Opowiedz o sobie

zwroty, idiomy i frazeologizmy

słówko dnia
Raport

ĆWICZENIA 

słuchanie  
Tekst z lukami - piosenka "Nëse një ditë"

czytanie 
Analfabetyzm na świecie

gramatyka
czasownik
rzeczownik
przymiotnik
liczebnik
zaimek
przyimek

PRZYDATNE STRONY I KSIĄŻKI

Po coś do kawy zapraszam na Szopską Sałatę :)