piątek, 13 września 2013

ALB: Liczby

Po tej lekcji będziecie w stanie napisać i wymówić każdą, nawet najdłuższą liczbę :)

Numrat – Liczby

num/ër, ri, ra, rat – liczba

0 – zero
1 – një
2 – dy
3 – tre (r.m.) lub tri (r.ż.)
4 – katër
5 – pesë
6 – gjashtë
7 – shtatë
8 – tetë
9 – nëntë
10 – dhjetë
11 – njëmbëdhjetë
12 – dymbëdhjetë
13 – trembëdhjetë
14 – katërmbëdhjetë
15 – pesëmbëdhjetë
16 – gjashtëmbëdhjetë
17 – shtatëmbëdhjetë
18 – tetëmbëdhjetë
19 – nëntëmbëdhjetë
20 – njëzet
21 – njëzet e një
22 – njëzet e dy
23 – njëzet e tre
30 – tridhjetë
40 – dyzet
50 – pesëdhjetë
60 – gjashtëdhjetë
70 – shtatëdhjetë
80 – tetëdhjetë
90 – nëntëdhjetë
100 – njëqind
101 – njëqind e një
102 – njëqind e dy
156 – njëqind e pesëdhjetë e gjashtë
200 – dyqind
300 – treqind
400 – katërqind
500 – pesëqind
600 – gjashtëqind
700 – shtatëqind
800 – tetëqind
900 – nëntëqind
1000 – një mijë
1001 – një mijë e një
1224 – një mijë e dyqind e njëzet e katër
2000 – dy mijë
3000 – tre mijë
1000000 – një milion
5635275 – pesë milion e gjashtëqind e tridhjetë e pesë mijë e dyqind e shtatëdhjetë e pesë
1000000000 – një miliard

Zwróć uwagę!
  • formy liczebników głównych są takie same dla rodzaju męskiego, jak i żeńskiego; jedynie liczba 3 posiada dwie formy – tre dla r.m. i tri dla r.ż., np.
Tre djem janë nisur për një udhëtim në Slloveni. – Trzech chłopaków wyruszyło w podróż do Słowenii.
Tri vajza nga Polonia kanë shkuar në Shqipëri për pushim. – Trzy dziewczyny z Polski pojechały do Albanii na wakacje.
  • liczby 20 i 40 wyglądają inaczej niż pozostałe pełne dziesiątki; 20 to nie dydhjetë a njëzet, a 40 to odpowiednio dyzet, choć w dialektach możemy się spotkać także z katërdhjetë.

Spróbuj napisać słownie poniższe liczby (poniżej znajdziesz odpowiedzi):
234
121
417
5 864
2 098
10 003
638 816 209 Odpowiedzi:
234 – dyqind e tredhjetë e katër
121 – njëqind e njëzet e një
417 – katërqind e shtatëmbëdhjetë
5 864 – pesë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e katër
2 098 – dy mijë e nëntëdhjetë e tetë
10 003 – dhjetë mijë e tre/dhjetë mijë e tri
638 816 209 – gjashtëqind e tredhjetë e tetë milion e tetëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e dyqind e nëntë

234 – dyqind e tredhjetë e katër
121 – njëqind e dyzet e një
417 – katërqind e shtatëmbëdhjetë
5 864 – pesë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e katër
2 098 – dy mijë e nëntëdhjetë e tetë
10 003 – dhjetë mijë e tre/dhjetë mijë e tri
638 816 209 – gjashtëqind e tredhjetë e tetë milion e tetëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e dyqind e nëntë

2 komentarze:

  1. W "121" nie powinno być "njëqind e njëzet e një"?
    M.

    OdpowiedzUsuń