wtorek, 26 grudnia 2017

ALB: Konstrukcja z „ka”


W języku albańskim występuje bezosobowa konstrukcja z "ka", która oznacza znajduje się/znajdują się, istnieje/istnieją, jest/są. Można ją porównać do angielskiego there is/there are.

wtorek, 28 listopada 2017

BG: Konstrukcja z „има”

W języku bułgarskim występuje bezosobowa konstrukcja z има, która oznacza znajduje się/znajdują się, istnieje/istnieją, jest/są. Można ją porównać do angielskiego there is/there are.

środa, 15 listopada 2017

BG: Imiesłów dokonany "elowy"

Po dłuugiej przerwie o tym, jak tworzy się imiesłów przymiotnikowy czynny czasu przeszłego dokonanego, czyli tak zwany imiesłów elowy, który jest częścią niektórych czasów przeszłych.