wtorek, 28 listopada 2017

BG: Konstrukcja z „има”

W języku bułgarskim występuje bezosobowa konstrukcja z има, która oznacza znajduje się/znajdują się, istnieje/istnieją, jest/są. Można ją porównać do angielskiego there is/there are.

Rzeczownik po има jest najczęściej nieokreślony. W przeczeniu pojawia się natomiast няма.

Przykłady:
В хладилника има маргарин, шунка и кашкавал. – W lodówce znajdują się margaryna, szynka i kaszkawał.
Какво има в стаята ти? – Co znajduje się w twoim pokoju?
Няма никакви хора. – Nie ma żadnych ludzi.
Има ли тоалетна хартия или да купя? – Jest papier toaletowy, czy mam kupić?
Какво има? – Co jest? (W znaczeniu „Co się dzieje?, „Co się stało?”)

Zauważcie, że w języku polskim także używa się czasownika "mieć" w tym znaczeniu, ale tylko w przeczeniu w czasie teraźniejszym (Jest mleko? - Nie ma mleka).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz