środa, 22 listopada 2017

ALB: Przymiotniki

W tym poście znajdziecie wszystko na temat przymiotników w języku albańskim.
 
Przymiotniki albańskie (mbiemrat) dzielą się na:
  • rodzajnikowe (np. i mirë, i bukur)
  • bezrodzajnikowe (np. guximtar, politik)
Przymiotniki bezrodzajnikowe

Przymiotniki bezrodzajnikowe zakończone na samogłoskę (np. blu) mają takie same formy we wszystkich rodzajach i liczbach. O wiele częściej jednak przymiotniki bezrodzajnikowe są zakończone na spółgłoskę. W takim przypadku w rodzaju żeńskim przybierają końcówkę –e, a w l.mn. rodzaju męskiego –ë.rodzaj męski rodzaj żeński
l. poj. djali besnik vajza besnike
l.mn. djemtë besnikë vajzat besnike

Przymiotniki rodzajnikowe

Przymiotniki rodzajnikowe zawierają tzw. rodzajnik prepozytywny.
Co to jest rodzajnik prepozytywny? O tym przeczytasz tutaj.


Rodzaje przymiotników rodzajnikowych

  • zakończone na –ë, np. i mirë (dobry), i bardhë (biały)


r.m. nieokreśl. r.m. określ. r.ż. nieokreśl. r.ż. określ.
l. poj. djalë i mi
djali i mirë
vajzë e mirë vajza e mirë
l.mn. djem të mirë djemtë e mirë vajza të mira vajzat e mira

  • zakończone na spółgłoskę, np. i bukur (piękny)


r.m. nieokreśl. r.m. określ. r.ż. nieokreśl. r.ż. określ.
l. poj. djalë i bukur djali i bukur vajzë e bukur vajza e bukur
l.mn. djem të bukur djemtë e bukur vajza të bukura vajzat e bukura

  • zakończone na -ëm, -shëm, np. i sotëm (dzisiejszy), i sjellshëm (uprzejmy)


r.m. nieokreśl. r.m. określ. r.ż. nieokreśl. r.ż. określ.
l. poj. djalë i sjellshëm
djali i sjellshëm
vajzë e sjellshme vajza e sjellshme
l.mn. djem të sjellshëm djemtë e sjellshëm vajza të sjellshme vajzat e sjellshme

Nieregularne formy

Część przymiotników odmienia się w sposób nieregularny, np.r.m. l.poj. r.m. l.mn. r.ż. l.poj. r.ż. l.mn.
duży
i madh
të mëdhenj e madhe të mëdha
czarny i zi të zinj e zezë të zeza
nowy, młody i ri të rinj e re të reja
mały i vogël të vegjël e vogël të vogla
zły i keq të këqij e keqe të këqija

Stopniowanie przymiotników
  • stopień wyższy tworzony jest poprzez dodanie më, np. Ajo është më e bukur se Drita. – Ona jest ładniejsza od Drity.
  • stopień najwyższy tworzony jest tak samo jak stopień wyższy, np. Ajo është më e bukur. – Ona jest najładniejsza. 
  • w stopniu najwyższym można dołączyć rodzajnik określony do przymiotnika – jest to tzw. stopień absolutny, np. Ajo është më e bukura. – Ona jest najładniejsza. (ze wszystkich) 
  • stopień niższy tworzony jest poprzez dodanie më pak – mniej, np. Ajo është më pak e bukur se Drita. – Ona jest mniej ładna niż Drita. 
Uwaga! Przymiotniki, które występują po czasowniku janë są zawsze w formie nieokreślonej, np.
Vajzat e bukura janë në dhomë.
Këto vajza janë të bukura.

Ćwiczenia

1. Wpisz w stopniu równym.

Në pranverë pemët janë ........................ (i bukur), sepse janë ..................... (i gjelbër).
Ky libër është ........................ (i vjetër), kurse këta atje janë ..................... (i ri).
Dua të lexoj librat .............................. (interesant).
Në familjen time burrat janë ........................ (besnik).
Vajzat janë njëkohësisht ........................... (i lumtur) dhe ........................ (i lodhur).

2. Wpisz w stopniu wyższym.

Fjalori im është ......................... (i madh) dhe .......................... (i ri) se fjalori yt.
Djali im është ........................ (i vogël) se motra jote.
Janari është .......................... (i gjatë) se shkurti.
Muret e shkollës janë .................................. (i lartë) se muret e shtëpisë sime.
Problemet e vjetra janë ......................... (i mirë) se problemet e reja.

3. Wpisz w stopniu niższym.

Teuta është ................................ (simpatik) se Vera.
Sot qielli është .................................. (i kthjellët) se dje.
Këto vajza janë .................................. (i lodhur) se unë.
Kjo shtëpi është ................................... (modern) se shtëpia jote.

Odpowiedzi

1. të bukura, të gjelbra, i vjetër, të rinj, interesantë, besnikë, të lumtura, të lodhura
2. më i madh, më i ri, më i vogël, më i gjatë, më të larta, më të mira
3. më pak simpatike, më pak i kthjellët, më pak të lodhura, më pak moderne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz