czwartek, 19 września 2013

BG: Czas przeszły dokonany (aoryst)

Do czasu teraźniejszego (klik) i przyszłego (klik), o których już pisałam, dodam dziś podstawowy czas przeszły – aoryst.


Czas przeszły dokonany (aoryst) – Минало свършено време

Aoryst jest podstawowym czasem przeszłym, który oznacza czynność przeszłą i dokonaną w stosunku do momentu mówienia. Ważne, że można go tworzyć, zarówno od czasowników dokonanych, jak i niedokonanych.

Czasowniki wszystkich koniugacji otrzymują w tym czasie takie same końcówki. Druga i trzecia osoba liczby pojedynczej są identyczne.


liczba pojedyncza
liczba mnoga
1 os.
2 os.
3 os.
- х
- хме
- хте
- ха

Różne mogą być jednak samogłoski występujące przed końcówką. Największe zróżnicowanie występuje w I koniugacji, dlatego tworzenie formy aorystu od należących do niej czasowników może budzić trudności.

Przypomnij sobie podział na koniugacje.

Zmierzmy się zatem z I koniugacją. Czasowniki w 1 os. l.poj. w aoryście mogą być zakończone na 6 różnych końcówek (oczywiście nie są to końcówki w znaczeniu gramatycznym, ale możemy sobie je tak nazwać dla ułatwienia :)).
                                                                                                  
I koniugacja

1. -ох
Na -ox zakończonych jest ok. 20 podstawowych czasowników, w tym m.in. чета (czytać), мета (zamiatać), донеса (przynieść), река (rzec), пека (piec), тека (ciec), доведа (przyprowadzić), отида (pójść).

мета
метох
метохме
мете
метохте
мете
метоха

донеса
донесох
донесохме
донесе
донесохте
донесе
донесоха

Jak widzicie -o, które występuje w 1 os. l.poj. wymienia się na -e w 2 i 3 os. l.poj. Dzieje się tak tylko w tej grupie, w żadnej innej grupie, w żadnej koniugacji, samogłoska się nie wymienia.

Jeśli w 1 os. l.poj. czasowniki mają przed końcówką -к, to w aoryście w 2 i 3 os. l.poj. wymienia się ono na .

река
рекох
рекохме
рече
рекохте
рече
рекоха

пека
пекох
пекохме
пече
пекохте
пече
пекоха

2. -ах
Na -ax w aoryście zakończone są:
  • czasowniki z przyrostkiem -на, np. стана (wstać), седна (usiąść), дебна (podejść, śledzić);

седна
седнах
седнахме
седна
седнахте
седна
седнаха

  • część czasowników z końcówką -я, np. играя (grać)

играх
играхме
игра
играхте
игра
играха

  • część czasowników, które przed końcówką mają samogłoski ч, ж, ш, które wymieniają się odpowiednio na к, г i з, с, np.

плача – płakać
плаках
плакахме
плака
плакахте
плака
плакаха

лъжа – kłamać
лъгах
лъгахме
лъга
лъгахте
лъга
лъгаха

мажа – smarować
мазах
мазахме
маза
мазахте
маза
мазаха

пиша – pisać
писах
писахме
писа
писахте
писа
писаха

3. -ях
Na -яx w aoryście zakończona jest część czasowników zakończonych na -я, np. лая (szczekać), спря (zatrzymać), трая (trwać).

спря
спрях
спряхме
спря
спряхте
спря
спряха

Jeśli w czasie teraźniejszym w 1 os. l.poj. przed występuje samogłoska, to w aoryście ona wypada, np. пълнея – пълнях (tyć), пея – пях (śpiewać).

пълнея
пълнях
пълняхме
пълня
пълняхте
пълня
пълняха

4. inne: -ух, -их,-юх
Niewielka ilość czasowników ma też inne końcówki. Są to czasowniki, które w czasie teraźniejszym w 1 os. l.poj. przed końcówką posiadają samogłoskę. W aoryście ta samogłoska wypada, np.

чуя – słyszeć
чух
чухме
чу
чухте
чу
чуха

пия – pić
пих
пихме
пи
пихте
пи
пиха

плюя – pluć
плюх
плюхме
плю
плюхте
плю
плюха

Jak widzicie, wygląda to dość skomplikowanie i nie zawsze można mieć pewność, jak powinna wyglądać forma. Trzeba to po prostu zapamiętać, co z czasem przychodzi mimowolnie. Zawsze, gdy macie wątpliwość, możecie sprawdzić formę w słowniku, np. tutaj.

II koniugacja

W II koniugacji już nie ma takiego problemu, dlatego że większość czasowników jest zakończona na -их, a tylko niewielka grupa czasowników kończy się na -ях lub -ax.

-их
ловя – łowić
лових
ловихме
лови
ловихте
лови
ловиха

паля – palić
палих
палихме
пали
палихте
пали
палиха

-ях, -ах
Na -ях i -ax zakończona jest mała grupa czasowników akcentowanych w 1 os. l.poj. czasu teraźniejszego na końcówce, przy czym na -ax mogą kończyć się tylko te, w których przed końcówką występuje ж, ч lub ш.

летя – lecieć
летях
летяхме
летя
летяхте
летя
летяха

мълча – milczeć
мълчах
мълчахме
мълча
мълчахте
мълча
мълчаха

III koniugacja
Wszystkie czasowniki z tej koniugacji w 1 os. l.poj. tworzą aoryst od tematu równego tematowi czasu teraźniejszego. Mogą więc kończyć się na -ах lub -ях.

обичам – kochać
обичах
обичахме
обича
обичахте
обича
обичаха

стрелям – strzelać
стрелях
стреляхме
стреля
стреляхте
стреля
стреляха

Formy aorystu od czasownika „być”

бях
бяхме
беше (бе)
бяхте
беше (бе)
бяхаKilka słów na koniec. Jeśli ten podział tylko miesza Ci w głowie, nie przejmuj się nim. Zwróć jednak uwagę, jak w aoryście mogą się kończyć czasowniki należące do poszczególnych koniugacji oraz w jakich wypadkach możesz mieć pewność, jak tworzyć formę. Zapisuj sobie formę aorystu przy każdym nowo poznanym słówku, czytaj dużo tekstów i zobaczysz, jak szybko wszystko wejdzie Ci do głowy :)

1 komentarz:

  1. czasami używa sie rowniez formy "as sym bil" zamiast" as bjah". Kiedy ktora forme sie uzywa? pytalam juz o to kilka osob ale nikt niepotrafi mi tego wytluamczyc.

    OdpowiedzUsuń