poniedziałek, 13 maja 2013

ALB: Biernik

Dziś czas na kolejny przypadek – biernik.


Ogólnie o albańskich przypadkach i o mianowniku przeczytacie pod tym linkiem. Dziś kolej na biernik.

Biernik (Rasa kallëzore)

Biernik odpowiada na pytania kë? cilin? cilën? cilët? cilat?, a także çfarë? 
po shikon? – Kogo wypatrujesz?/Na kogo patrzysz?
Çfarë po shikon? – Co wypatrujesz?/Na co patrzysz?
Po lyej muret në shtëpinë time. – Maluję ściany w moim domu.

Prócz tego, w języku albańskim biernik, łącząc się z przyimkami, wyraża treści, które w języku polskim są wyrażane za pomoca innych przypadków, np.
Me kë të shikova dje? – Z kim widziałem/am cię wczoraj?
Me çfarë do të udhëtosh në Poloni? – Czym będziesz podróżował/a do Polski?
Preferoj të shkruaj me laps. – Najbardziej lubię pisać długopisem.
Po lyej muret në shtëpinë time. – Maluję ściany w swoim domu.

Przykłady form rzeczowników w bierniku

Deklinacja I
Należą do niej rzeczowniki rodzaju męskiego, które w formie określonej otrzymują rodzajnik –i lub –ri.

divan, i, e, et – kanapa

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
divan
divani
divane
divanet
Biernik
divan
divanin
divane
divanet

djal/ë, i, djem, djemtë – chłopiec, syn

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
djalë
djali
djem
djemtë
Biernik
djalë
djalin
djem
djemtë

lib/ër, ri, ra, rat – książka

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
libër
libri
libra
librat
Biernik
libër
librin
libra
librat

baba, i, baballarë, baballarët – ojciec

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
baba
babai
baballarë
baballarët
Biernik
baba
babanë
baballarë
baballarët

drag/ua, oi, nj, njtë – smok

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
dragua
dragoi
dragonj
dragonjtë
Biernik
dragua
draguan
dragonj
dragonjtë

sy, ri, sy, sytë – oko

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
sy
syri
sy
sytë
Biernik
sy
syrin
sy
sytë

Deklinacja II
Należą do niej rzeczowniki rodzaju męskiego, które w formie określonej otrzymują rodzajnik –u.

shok, u, ë, ët – kolega

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
shok
shoku
shokë
shokët
Biernik
shok
shokun
shokë
shokët

dhe, u, ra, rat – ziemia, gleba

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
dhe
dheu
dhera
dherat
Biernik
dhe
dheun
dhera
dherat

Deklinacja III
Należą do niej rzeczowniki rodzaju żeńskiego.

lul/e, ja, e, et – kwiat

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
lule
lulja
lule
lulet
Biernik
lule
lulen
lule
lulet

vajz/ë, a, a, at – dziewczyna, córka

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
vajzë
vajza
vajza
vajzat
Biernik
vajzë
vajzën
vajza
vajzat

mot/ër, ra, ra, rat – siostra

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
motër
motra
motra
motrat
Biernik
motër
motrën
motra
motrat

shtëpi, a, -, të – dom

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
shtëpi
shtëpia
shtëpi
shtëpitë
Biernik
shtëpi
shtëpinë
shtëpi
shtëpitë

re, reja, -, të – chmura

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
re
reja
re
retë
Biernik
re
renë
re
retë

grua, ja, gra, gratë – kobieta, żona

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
grua
gruaja
gra
gratë
Biernik
grua
gruan
gra
gratë

pallto, ja, -, t – płaszcz, palto

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
pallto
palltoja
pallto
palltot
Biernik
pallto
pallton
pallto
palltot

Podsumowanie

Jak widzicie, formy biernika nie są skomplikowane – forma nieokreślona liczby pojedynczej i obie formy liczby mnogiej w bierniku i mianowniku są identyczne. Jedyną różnicą jest forma określona liczby pojedynczej. Na podstawie powyższych przykładów i poniższych wskazówek możecie utworzyć formę biernika od każdego rzeczownika.  

Rodzaj męski
  • dla rzeczowników rodzaju męskiego formę określoną l.poj. w bierniku tworzy się poprzez dodanie -n do formy określonej w mianowniku, np. frigoriferi – frigoriferin (lodówka); avtomjeti – avtomjetin (samochód); qyteti – qytetin (miasto);
  • tylko u rzeczowników (których jest kilka) zakończonych na -ua, które w formie określonej przechodzi w -o, -n dodaje się do formy nieokreślonej, np. thua – thuan (paznokieć), a nie thoi – thoin; dragua – draguan (smok);
  • istnieje także kilka rzeczowników, w których do formy nieokreślonej dodajemy -në: babai – babanë (ojciec), vëllai – vëllanë (brat).


Rodzaj żeński
  • tworząc formę określoną l.poj. w bierniku dla rzeczowników rodzaju żeńskiego, najczęsciej dodajemy -n do formy nieokreślonej l.poj. mianownika, np. mace – macen (kot); gotë – gotën (szklanka, kubek); gojë – gojën (usta);
  • dla rzeczowników zakończonych na akcentowane samogłoski, dodajemy -në, np. dashuri – dashurinë (miłość); shami – shaminë (chusteczka), rrufe – rrufenë (błyskawica);
  • przy rzeczownikach zakończonych na –ër, ë zmienia pozycję, np. letër – letrën (list).


Przykładowe zdania z rzeczownikami w bierniku

Në këtë divan shtrihet macja. – Na tej kanapie leży kot.
Sonte takohem me shokun tim. – Dziś wieczorem spotykam się z moim kolegą.
Ai më dha dje një lule. – On dał mi wczoraj kwiatka.
Sonte takohem me një vajzë. – Dziś wieczorem spotykam się z pewną dziewczyną.
Në frigoriferin tim ka vetëm ajër. – W mojej lodówce jest tylko powietrze.
Gjithmonë dëgjoj mësuesit e mi. – Zawsze słucham swoich nauczycieli.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz