poniedziałek, 28 października 2013

ALB: Tekst z lukami – piosenka “Nëse një ditë”

Przyjemna piosenka Albana Skënderaja, ćwiczenie na słuchanie i garść słownictwa. Zapraszam :)


Nëse një ditë

1. Mbyllur në një ……….. kam arritur kulmin e heshtjes,
nuk po gjej dot orientim e s’di të them ………..
Edhe sot si dje po ………… në stinën e vjeshtës,
nuk po gjej dot ………………. e s’di të them përse.
Ref: Por nëse mund t’i them stop ………………
dhe të gjeja pak …………..,
do ta rinisja që ……… atë film
që e lamë pa ………………….
Dhe nëse do të gjej …………….. një ditë,
unë do të nis një tjetër stinë,
si të jetë e vetmja …………….. në shpirtin tim.
Dhe nëse do të kem …………… një ditë,
unë do të jetoj të njëjtin film,
si të jetë e fundit ………………. pa mbarim.
2. Mbyllur në këtë ………………… po më duket vetja i çmendur
me imazhin tënd në ………………. nuk po gjej shërim.
Sot më shumë se dje me kujtimin tonë ………………………,
duke pritur dorën tënde deri ne …………….
Ref: Por nëse mund t’i them stop …


Fjalor:

mbyll, -ur – zamykać
re, ja, -, të – chmura, obłok
arrij, arritur – dotrzeć, dojść, dojechać
kulm, i, e, et – szczyt, punkt kulimacyjny
heshtj/e, a, e, et – milczenie
gjej, gjetur – znajdować
orientim, i, e, et – orientacja
përse – dlaczego, po co
jetoj, jetuar – żyć, mieszkać, istnieć
stin/ë, a, a, at – sezon, pora roku
vjesht/ë, a – jesień
përqëndrim, i, e, et – skupienie, koncentracja
vetmi, a, -, të – samotność
guxim, i – odwaga, śmiałość
rinis, -ur – rozpocząć na nowo (rinisja – 1 os. l.poj. imperfectum)
lë, -në – zostawiać, pozostawać, puszczać, rzucać, porzucać, zezwalać, pozwalać (lamë – 1 os. l.mn. czasu przeszłego prostego)
përfundim, i, e, et – zakończenie, koniec, wniosek, rezultat
pranë – obok, przy, w pobliżu
tjetër – inny, drugi, następny, kolejny
klim/ë, a, a, at – klimat
shpirt, i, ra, rat – dusza, duch
i, e njëjtë – jednakowy, identyczny
i, e fundit – ostatni, końcowy
ënd/ërr, rra, rra, rrat – sen, marzenie
mbarim, i, e, et – zakończenie
dhom/ë, a, a, at – pokój
dukem – wydawać się, zdawać się, ukazywać się
vet/e, ja – własne ja, jaźń, ego
i, e çmendur – szalony, zwariowany, obłąkany
imazh, i, e, et – obraz, wizerunek, wyobrażenie
mendj/e, a, e, et – rozum, umysł, opinia, pogląd
shërim, i, e, et – leczenie, wyleczenie
kujtim, i, e, et – wspomnienie
i, e përhumbur – przelotny
pres, pritur – czekać
agim, i – świt


1. Mbyllur në një re kam arritur kulmin e heshtjes,
nuk po gjej dot orientim e s’di të them përse.
Edhe sot si dje po jetoj në stinën e vjeshtës,
nuk po gjej dot përqëndrim e s’di të them përse.
Ref: Por nëse mund t’i them stop vetmisë
dhe të gjeja pak guxim,
do ta rinisja që sot atë film
që e lamë pa përfundim.
Dhe nëse do të gjej pranë një ditë,
unë do të nis një tjetër stinë,
si të jetë e vetmja klimë në shpirtin tim.
Dhe nëse do të kem pranë një ditë,
unë do të jetoj të njëjtin film,
si të jetë e fundit ëndërr pa mbarim.
2. Mbyllur në këtë dhomë po më duket vetja i çmendur
me imazhin tënd në mendje nuk po gjej shërim.
Sot më shumë se dje me kujtimin tonë i përhumbur,
duke pritur dorën tënde deri ne agim.
Ref: Por nëse mund t’i them stop vetmisë…

2 komentarze: