piątek, 11 października 2013

ALB: Strona bierno-zwrotna

W języku polskim mamy trzy strony: czynną, bierną i zwrotną. Inaczej wygląda to w języku albańskim, w którym czasowniki przechodnie występują w dwóch formach – czynnej i bierno-zwrotnej. 

Forma joveprore

Czasowniki przechodnie (foljet kalimtare) mają w języku albańskim dwie postacie – czynną (forma veprore) i bierno-zwrotną (forma joveprore). Oznacza to, że każdy czasownik przechodni w stronie czynnej posiada swój odpowiednik, który jednocześnie wyraża bierność i zwrotność, np.

laj – myć –> lahem – myć się, być mytym
Nëna lan djalin. – Mama myje syna.
Djali lahet nga nëna. – Syn jest myty przez mamę.
Djali lahet në det. – Syn kąpie się w morzu.

takoj – spotykać –> takohem – spotykać się, być spotykanym
Sa shpesh takon Artanin? – Jak często spotykasz Artana?
Sa shpesh takohesh me Artanin? – Jak często spotykasz się z Artanem?
Ky problem takohet shumë shpesh. – Ten problem jest spotykany bardzo często.

Forma ta występuje we wszystkich czasach i trybach.

Odmiana form bierno-zwrotnych w czasie teraźniejszym:

lahem
1. unë lahem
1. ne lahemi
2. ti lahesh
2. ju laheni
3. ai, ajo lahet
3. ata, ato lahen

dëgjohem
1. unë dëhjohem
1. ne dëgjohemi
2. ti dëgjohesh
2. ju dëgjoheni
3. ai, ajo dëgjohet
3. ata, ato dëgjohen

Formy te mają taką samą postać w trybie łączącym, czas przyszły tworzy się więc następująco:

1. unë do të lahem
1. ne do të lahemi
2. ti do të lahesh
2. ju do të laheni
3. ai, ajo do të lahet
3. ata, ato do të lahen

2 komentarze:

  1. mam pytanie, pracujesz i mieszkasz w Bułgarii na stale? to prawda ze bardzo trudno tam o pracę?

    OdpowiedzUsuń