czwartek, 14 listopada 2013

ALB: Celownik

Po długim czasie wracamy do przypadków. Poznaliście już mianownik i biernik, dziś przyszedł czas na celownik.Celownik (Rasa dhanore)

Rasa dhanore odpowiada na pytania: kujt?, cili?, cilës?, cilëve?, cilave? (komu? któremu/jakiemu?, której/jakiej?, którym/jakim?)
Kujt i beson më shumë? – Komu bardziej wierzysz?
Kujt do t’i dërgosh këtë mesazh? – Komu wyślesz tę wiadomość?

Celownik nie łączy się z przyimkami i zawsze występuje z krótką formą zaimka.

Przykłady form rzeczowników w celowniku

Deklinacja I
Należą do niej rzeczowniki rodzaju męskiego, które w formie określonej otrzymują rodzajnik –i lub –ri.

divan, i, e, et – kanapa

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
divan
divani
divane
divanet
Celownik
divani
divanit
divaneve
divaneve

djal/ë, i, djem, djemtë – chłopiec, syn

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
djalë
djali
djem
djemtë
Celownik
djali
djalit
djemve
djemve

lib/ër, ri, ra, rat – książka

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
libër
libri
libra
librat
Celownik
libri
librit
librave
librave

baba, i, baballarë, baballarët – ojciec

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
baba
babai
baballarë
baballarët
Celownik
babai
babait
baballarëve
baballarëve

drag/ua, oi, nj, njtë – smok

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
dragua
dragoi
dragonj
dragonjtë
Celownik
dragoi
dragoit
dragonjve
dragonjve

sy, ri, sy, sytë – oko

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
sy
syri
sy
sytë
Celownik
syri
syrit
syve
syve

Deklinacja II
Należą do niej rzeczowniki rodzaju męskiego, które w formie określonej otrzymują rodzajnik –u.

shok, u, ë, ët – kolega

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
shok
shoku
shokë
shokët
Celownik
shoku
shokut
shokëve
shokëve

dhe, u, ra, rat – ziemia, gleba

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
dhe
dheu
dhera
dherat
Celownik
dheu
dheut
dherave
dherave

Deklinacja III
Należą do niej rzeczowniki rodzaju żeńskiego.

lul/e, ja, e, et – kwiat

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
lule
lulja
lule
lulet
Celownik
luleje
lules
luleve
luleve

vajz/ë, a, a, at – dziewczyna, córka

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
vajzë
vajza
vajza
vajzat
Celownik
vajze
vajzës
vajzave
vajzave

mot/ër, ra, ra, rat – siostra

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
motër
motra
motra
motrat
Celownik
motre
motrës
motrave
motrave

shtëpi, a, -, të – dom

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
shtëpi
shtëpia
shtëpi
shtëpitë
Celownik
shtëpie
shtëpisë
shtëpive
shtëpive

re, reja, -, të – chmura

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
re
reja
re
retë
Celownik
reje
resë
reve
reve

grua, ja, gra, gratë – kobieta, żona

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
grua
gruaja
gra
gratë
Celownik
gruaje
gruas
grave
grave

pallto, ja, -, t – płaszcz, palto

liczba pojedyncza
liczba mnoga
f. nieokreśl.
f. określona
f. nieokreśl.
f. określona
Mianownik
pallto
palltoja
pallto
palltot
Celownik
palltoje
palltos
palltove
palltove
  
Formy celownika są trochę trudniejsze niż formy biernika, dlatego że w celowniku odmienia się także forma nieokreślona liczby pojedynczej. Nie powinny jednak sprawiać wielkich problemów. Na podstawie powyższych przykładów i poniższych wskazówek możecie utworzyć formę celownika od każdego rzeczownika.

Rodzaj męski
  • dla rzeczowników rodzaju męskiego formę określoną l.poj. w celowniku tworzy się poprzez dodanie -t do formy określonej w mianowniku, np. frigoriferi – frigoriferit (lodówka); avtomjeti – avtomjetit (samochód); qyteti – qytetit (miasto);
  • forma nieokreślona l.poj. w celowniku równa jest formie określonej w mianowniku, np. mjeku (mianownik, l.poj. f. określ.) – mjeku (celownik, l.poj., f. nieokreśl.);
  • tworząc liczbę mnogą w celowniku, do formy nieokreślonej l.mn. dodaje się końcówkę -ve, np. studentë (studenci) – studentëve.

Rodzaj żeński
  • tworząc formę określoną l.poj. w celowniku dla rzeczowników rodzaju żeńskiego, najczęsciej dodajemy -s do formy nieokreślonej l.poj. mianownika, np. mace – maces (kot); gotë – gotës (szklanka, kubek); gojë – gojës (usta);
  • wyjątkiem są rzeczowniki zakończone na akcentowane samogłoski, w których formę tę tworzy się poprzez dodanie -së, np. dashuri – dashurisë (miłość); shami – shamisë (chusteczka), rrufe – rrufesë (błyskawica);
  • przy rzeczownikach zakończonych na –ër, ë zmienia pozycję, np. letër – letrës (list);
  • tworząc liczbę mnogą w celowniku, do formy nieokreślonej l.mn. dodaje się końcówkę -ve, np. studente (studentki) – studenteve;
  • formę nieokreśloną l.poj. celownika tworzy się od formy nieokreślonej l.poj. mianownika na kilka sposobów:

* w rzeczownikach zakończonych na -ë, zamienia się ono w -e, np. rrugë – rruge, nënë – nëne, mbrëmë – mbrëme;
* do rzeczowników zakończonych na akcentowane -i dodaje się -e, np. shtëpi – shtëpie, xhami – xhamie, letërsi – letërsie;
* w rzeczownikach zakończonych na -ër -ërr, -ë zamienia się n -e, jednocześnie zmieniając pozycję, np. motër – motre, ëndërr ëndrre;
* do rzeczowników zakończonych na -e lub akcentowaną samogłoskę, dodaje się -je, np. lule – luleje, pallto – palltoja.

Jeśli w tym momencie Twoje przerażenie sięgnęło zenitu i wydaje Ci się, że nie ma szans, że się tego nauczysz, mam dla Ciebie dwie dobre wiadomości. Po pierwsze, jeśli nauczysz się tego, co jest powyżej, przeanalizujesz to, prześledzisz na przykładach, to nic już Cię nie zaskoczy i będziesz w stanie utworzyć celownik od każdego rzeczownika. Po drugie – i najważniejsze – formy dwóch przypadków, które nam pozostały są identyczne. Już lepiej? J

Przykładowe zdania z rzeczownikami w celowniku

I thashë nënës se nuk do të vij. – Powiedziałem mamie, że nie przyjdę.
Kujt i përket këtë libër? – Do kogo należy ta książka? (dosł. komu przynależy)
Shtëpia i përket kësaj vajze. – Dom należy do tej dziewczyny.
Atyre u pëlqejnë udhëtimet. – Im podobają się podróże./Oni lubią podróże.

Jak widzicie i jak pisałam wcześniej, osobliwością celownika jest to, że występuje z krótką formą zaimka. O zaimkach jeszcze napiszę, ale już teraz podam Wam odmianę zaimka osobowego w celowniku wraz z jego krótkimi formami.


Pełna forma zaimka
Krótka forma zaimka
unë
mua
ti
ty
ai
atij
i
ajo
asaj
i
ne
neve
na
ju
juve
ju
ata
atyre
u
ato
atyre
u


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz