piątek, 19 lipca 2013

ALB: Czas przyszły i formy teraźniejsze trybu łączącego

Wiecie już, jak albańskie czasowniki odmieniają się w czasie teraźniejszym. Przyszedł więc czas na wyrażenie czynności przyszłych. Proszę Państwa – oto czas przyszły, czyli koha e ardhme :)

Jedną z cech języków bałkańskich jest tworzenie czasu przyszłego za pomocą partykuły oznaczającej chcieć. Tak też jest w języku albańskim. Struktura czasu przyszłego wygląda następująco:

do të shkoj
do të shkosh
do të shkojë
do të shkojmë
do të shkoni
do të shkojnë.

Do pochodzi od dua, które oznacza chcieć, kochać i razem z trybem łączącym tworzy czas przyszły.

czas przyszły = do + formy teraźniejsze trybu łączącego

Jak wyglądają formy tryby łączącego?

Formy trybu łączącego (mënyra lidhore) składają się z partykuły i odpowiednich form czasownikowych. Formy teraźniejsze trybu łączącego (występujące m.in. w czasie przyszłym) mają inne końcówki niż czasowniki w czasie teraźniejszym tylko w 2 i 3 os. l.poj.
W 2 os. l.poj. do tematu czasownika dodaje się –sh lub –ësh (gdy kończy się na spółgłoskę), a w 3 os. l.poj. do formy 1 os. l.poj. czasu teraźniejszego dodaje się –ë. Jedynie w III koniugacji w 3 os. dochodzi do innych zmian. Najlepiej zobaczyć to na przykładach:

I koniugacja
II koniugacja
III koniugacja
2 os. të mësosh
3 os. të mësojë
2 os. të hapësh
3 os. të hapë
2 os. të dish
3 os. të dijë
2 os. të hysh
3 os. të hyjë
2 os. të mbjellësh
3 os. të mbjellë
2 os. të zësh
3 os. të zërë
2 os. të gjesh
3 os. të gjejë
2 os. të dalësh
3 os. të dalë
2 os. të bie
3 os. të bjerë

Ważne!
Czasowniki być i mieć mają nieregularne formy trybu łączącego:

jam – być
kam – mieć
të jem
të jesh
të jetë
të jemi
të jeni
të jenë
të kem
të kesh
të ketë
të kemi
të keni
të kenë

Skoro wiemy, jak wygląda tryb łączący, wiemy już, jak tworzyć czas przyszły. Przejdźmy więc do kilku przykładów użycia czasu przyszłego:

Nesër do të mësoj shumë për provim. – Jutro będę się dużo uczyć na egzamin.
Nuk do të shkosh të dielen tek Artani! – Nie pójdziesz w niedzielę do Artana!
A do të vijë gjyshja nesër? – Czy babcia przyjdzie jutro?
Ku do të pushojmë gjatë kësaj vere? – Gdzie spędzimy wakacje tego lata?


Tryb łączący w języku albańskim może pełnić wiele funkcji. Prócz tego, że jest częścią czasu przyszłego, odpowiada polskiemu bezokolicznikowi, wyraża treści modalne i in. Koniecznie trzeba się z nim zapoznać. Na szczęście jego formy nie są trudne :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz