poniedziałek, 18 marca 2013

BG: Płowdiw

Dziś piszę pierwszy raz z Bułgarii :) Od zeszłego poniedziałku mieszkam w Płowdiwie, dlatego też postanowiłam zamieścić dziś wpis o tym wyjątkowym mieście. Poniższy tekst to fragmenty ze strony bulgariatravel.org. Pod tekstem znajdziecie słowniczek z najważniejszymi słowami, a jeszcze niżej tłumaczenie tekstu. Będzie trochę historii, nie można jej jednak pominąć, dlatego że burzliwa historia tego miasta jest częścią jego tożsamości, wskazując na jego ogromną różnorodność i wyjątkową atmosferę, która jest wynikiem przenikania się na przestrzeni wieków wielu kultur, religii i nurtów architektonicznych.Пловдив

Пловдив е вторият по големина град в България, административен център на област Пловдив. Разположен е в Горнотракийската низина, на двата бряга на река Марица. Населението на града е около 350 хил. души.

Пловдив е един от най-старите градове в Европа – началото му датира от 4000 години пр.Хр. В началото древното селище е било разположено на естественото възвишение между Небет, Таксим и Джамбаз тепе (Трихълмието). През античността Пловдив е най-големият град в Тракия построен от траките. През IV век пр.Хр. Пловдив е завладян от Филип Македонски. Той дава едно от многобройните имена на града – Филипополис. По-късно траките си връщат властта, но след серия от битки през I век той попада в границите на Римската империя и е наречен Тримонциум. От това време са останали множество добре запазени находки – павирани улици, крепостни стени, сгради, водоснабдителна система и канализация.

Градът влиза в границите на българската държавата по времето на хан Маламир (831 – 836 г). През вековете властта над града преминава ту в български, ту във византийски ръце. Окончателно става част от българската държава през 1344 г.

Османските войски, които нахлуват през 1364 г. и постепенно завладяват България, дават нова насока на развитие за града. Мястото на византийската архитектура е заето от новo строителство – с типично ориенталски черти. Новото име на града е Филибе.

На 16 януари 1878 г. градът е освободен след края на Руско-турската война. Дългоочакваният Санстефански мирен договор от 3 март 1878 г. полага основите на свободната българска държава. Но няколко месеца по-късно Берлинският мирен договор помрачава радостта от Освобождението и разкъсва страната на няколко парчета. Пловдив остава в пределите на автономна област, оставаща под османска власт – Източна Румелия, и е избран за нейна столица.

На 6 септември 1885 г. градът е превзет и Източна Румелия отново е обединена с Княжество България. Тази паметна дата поставя началото на новата история на страната и се чества тържествено всяка година като Ден на Пловдив и Ден на Съединението.

След Съединението Пловдив остава и до днес втори по големина и икономическо значение град след столицата София. В града се провеждат също театрални, танцови и кинофестивали, а многобройните археологически находки от тракийско, римско и византийско време не само напомнят за славното минало, но и са успешно съчетани с модерната архитектура на града. Една от най-известните забележителности е архитектурният комплекс Старинен Пловдив, в който са запазени и реставрирани красиви възрожденски къщи, много от които са обитаеми и до днес.

Amfiteatr

Речник (Słownik)

втори по големина – drugi co do wielkości
област – obwód (największa jednostka administracyjna w Bułgarii)
разположен – położony
бряг – brzeg
река – rzeka
население – populacja, ludność
душа – osoba
пр.Хр. – przed Chrystusem = пр.н.е.
древен – antyczny, bardzo stary
селище – osada
естествен – naturalny, prawdziwy
тепе – słowo tureckiego pochodzenia oznaczające хълм – wzgórze, pagórek
възвишениеwzniesienie, wyżyna
завладян – zwyciężony, pokonany, ujarzmiony
многоброен – liczny
власт – władza
битка – bitwa
находкаznalezisko, odkrycie
водоснабдителна система – system wodociągowy
павирани улици brukowane ulice
крепостни стени mury obronne
стена – ściana
сграда – budynek
нахлувам – włamać się, najechać, wejść siłą
насока – kierunek
развитие – rozwój
строителство – budownictwo
черта – rys, linia, granica, przypis
дългоочакван – długo oczekiwany
полагам основи – kłaść fundamenty
разкъсвам – rozrywać
парче – część
предел – koniec, granica, limit
обединен – zjednoczony
княжество - księstwo
поставям началото – dawać początek
чествам – świętować
тържествен – uroczysty
съединение – zjednoczenie
провеждам – organizować, realizować
кинофестивал – festiwal filmowy
съчетан – połączony
успешен – z powodzeniem
забележителност – zabytek, atrakcja
запазен – zachowany
възрождение – odrodzenie
обитаем – nadający się do zamieszkania

Źródło: flickr.com

Превод (Tłumaczenie)

Płowdiw jest drugim co do wielkości miastem w Bułgarii i administracyjnym centrum obwodu płowdiwskiego. Położony jest na Nizinie Górnotrackiej, na dwóch brzegach Maricy. Liczba mieszkańców miasta wynosi ok. 350 tys.

Płowdiw jest jednym z najstarszych miast w Europiejego powstanie datuje się na 4 tys. lat p.n.e. Na początku antyczna osada była położona na naturalnym wzniesieniu między wzgórzami Nebet, Taksim i Dżambaz (Trójwzgórze). W czasach antycznych Płowdiw był największym miastem w Tracji zbudowanym przez Traków. W IV w. p.n.e. Płowdiw został zdobyty przez Filipa Macedońskiego, który dał miastu jedno z jego wielu imion – Philipopolis. Później Trakowie znowu zdobyli władzę, jednak po serii bitew w I w. miasto znalazło się w granicach Imperium Rzymskiego i zostało nazwane Trimontium. Z tych czasów pozostało wiele dobrze zachowanych znalezisk – brukowane ulice, mury obronne, budynki, system wodociągowy i kanalizacja.

Miasto weszło w granice państwa bułgarskiego w czasach chana Małamira (831 – 836 г). Przez wieki władza nad miastem przechodziła raz w bułgarskie, raz w bizantyjskie ręce. Ostatecznie stało się częścią państwa bułgarskiego w 1344 r.

Wojska osmańskie, które najechały Bułgarię w 1364 r. i stopniowo ją zdobywały, dały nowy kierunek w rozwoju miasta. Miejsce bizantyjskiej architektury zostało zajęte przez nowe budownictwo – z typowo orientalnymi rysami. Nową nazwą miasta było Filibe.

16 stycznia 1878 r. miasto zostało wyzwolone po zakończeniu wojny rosyjsko-tureckiej. Długo oczekiwany pokój w San Stefano z 3 marca 1878 r. dał fundamenty pod wolne państwo bułgarskie. Jednak kilka miesięcy później pokój w Berlinie zaciemnił radość z powodu wyzwolenia i rozdzielił kraj na kilka części. Płowdiw pozostał w granicach autonomicznej prowincji, pozostającej pod władzą osmańską – Rumelii Wschodniej, i został wybrany na jej stolicę.

6 września 1885 r. miasto zostało zdobyte i Rumelia Wschodnia znowu została zjednoczona z Księstwem Bułgarii. Ta pamiętna data dała początek nowej historii kraju i co roku jest uroczyście świętowana jako Dzień Płowdiwu i Dzień Zjednoczenia.

Po zjednoczeniu Płowdiw pozostał drugim, tuż za stolicą Sofią, co do wielkości i znaczenia gospodarczego miastem w Bułgarii. W mieście odbywają się teatralne, taneczne i filmowe festiwale, a liczne odkrycia archeologiczne z czasów trackich, rzymskich i bizantyjskich nie tylko przypominają o sławnej przeszłości, ale także są z powodzeniem łączone z nowoczesną architekturą miasta. Jednym z najbardziej znanych atrakcji jest kompleks architektoniczny Starinen Plovdiv, w którym są zachowane i odnowione piękne domy z okresu odrodzenia, z których wiele do dziś nadaje się do zamieszkania.


A to widok z mojego balkonu :)


3 komentarze:

  1. Chciałabym się zgubić na chwilę w tych uliczkach. Fajnie widzieć co u Ciebie i jeszcze dowiedzieć się tylu ciekawych rzeczy. Pozdrawiam.

    OdpowiedzUsuń
  2. Piękne miasteczko! Uwielbiam widok miasta ze wzgórza :).

    OdpowiedzUsuń
  3. często jestem w bułgarii miło byłoby poznać kogoś mówiącego po polsku

    OdpowiedzUsuń